ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เพียงแค่ 30-40 นาทีทุกวันคุณจะต้องฟังคำต่างประเทศและวลี ฟังทางไปบ้านหรือที่สำนักงาน ฟังระหว่างการเล่นกีฬา ฟังทุกวัน

ทำไมหลังจากการสอบเราลืมทุกอย่าง? เพราะความรู้ที่ทุกคนมีในหน่วยความจำสั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เข้าหน่วยความจำนานคุณจะต้องฟังและทำซ้ำคำพูดในชีวิตประจำวันเป็นเดือนหรือนานกว่านั้น

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้จำนวนมากของคำและวลีที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โปรแกรมพูดแต่ละคำในภาษาพื้นเมืองและจากนั้นในภาษาต่างประเทศ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทาง - ฟังคำในภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรกและจากนั้นในภาษาพื้นเมือง คุณสามารถเปลี่ยนความยาวของการหยุดระหว่างคำ

เช่นเดียวกับมันได้หรือไม่

ดาวน์โหลด (Android) ดาวน์โหลด (iPhone)

สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับโทรศัพท์ Android, iPhone

ดาวน์โหลดพจนานุกรม

เลือกพจนานุกรมดาวน์โหลด

ฟัง

ใส่หูฟังและกด
- เปลี่ยนทิศทาง
- การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการหยุดการทำงานชั่วคราว

เพิ่มคำว่า

โปรแกรมแปลโดยอัตโนมัติและบอกว่าคำใหม่ในภาษาที่สอง

เช่นเดียวกับมันได้หรือไม่

ดาวน์โหลด (Android) ดาวน์โหลด (iPhone)

สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับโทรศัพท์ Android, iPhone

เรียนรู้คำและวลีที่ต่างประเทศ

ดาวน์โหลดใบสมัครและเลือกพจนานุกรม

เช่นเดียวกับมันได้หรือไม่

ดาวน์โหลด (Android) ดาวน์โหลด (iPhone)

สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับโทรศัพท์ Android, iPhone