ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนรู้คำต่างประเทศ

เช่นเดียวกับมันได้หรือไม่

ดาวน์โหลด (Android) ดาวน์โหลด (iPhone)

สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับโทรศัพท์ Android, iPhone